Vệ sinh tank nước Samsung Electro-Mechanics

Vệ sinh tank nước Samsung Electro-Mechanics

Tên dự án: Vệ sinh tank nước công nghiệp
Số hợp đồng: LTHD-2016-043
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) – Yên Bình Thái Nguyên
Nhà thầu chính: Việt Phúc
Thời gian thực hiện: 10-2016
Nội dung công việc:
– Bảo dưỡng và vệ sinh bể nước công nghiệp
– Thay thế linh kiện thiết bị

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *