Lắp đặt hệ thống thông gió công ty TAL

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió
Số hợp đồng: LTHD-2016-014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH may mặc Việt Nam TAL
Nhà thầu chính: làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 2-2016
Nội dung công việc:
Hệ thống ống gió, quạt hút gió chịu nhiệt
Hệ thống nước làm mát khuôn đúc
Hệ thống khí nén.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *