Lắp đặt điều hòa công ty Denso

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió
Số hợp đồng: LTHD-2015-043
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Denso Việt Nam
Nhà thầu chính: Yurtec corporation (Nhật Bản)
Thời gian thực hiện: 10-2015
Nội dung công việc:
Hệ thống ống gió, quạt gió
Hệ thống điều hòa VRV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *